Slides


TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Tin Buồn

Vừa được tin ông Trần Văn Khánh, thân phụ của bạn Trần Quốc Tâm k7, đã từ trần tại Việt Nam vào ngày 15/10/2016, hưởng thọ 86 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Quốc Tâm và gia đình. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được siêu thoát.

 Nhận được tin anh Phạm Chu Ánh, phu quân của Nguyễn Thị Thanh Mi k10, vừa qua đời tại San Jose, California ngày 5/10/2016, hưởng thọ 62 tuổi. Gia đình KM vô cùng thương xót trước sự ra đi của anh Ánh và xin chân thành chia buồn cùng Thanh Mi và gia đình. Nguyện cầu cho hương linh anh Ánh sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Vừa được tin ông Nguyễn Văn Báu, nhạc phụ của Nguyễn Thị Hoa k8, đã từ trần ngày 3/10/2016 tại Việt Nam, hưởng thọ 99 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng bạn Hoa và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Nhận được tin cháu Trần Hữu Khang, con trai của Phạm Thị Kim Khuê k9, vừa qua đời ngày 6/10/2016, hưởng dương 27 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Kim Khuê và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh cháu Khang sớm được siêu thoát.

 Vừa được tin GS Trương Văn Thành đã từ trần ngày 27/9/2016 tại Sacramento, California, hưởng thọ 71 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng gia đình thầy Thành. Nguyện cầu cho hương linh thầy Thành sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin anh Lê Phú Đức, chồng của Võ Thị Ngọc Ánh k9, đã qua đời ngày 24/9/2016 tại Việt Nam, hưởng thọ 60 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Ngọc Ánh và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh anh Đức sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Nhận được tin thân mẫu của Cao Chí Thiện k3 vừa qua đời ngày 11/7/2016 tại Việt Nam. Gia đình KM xin chia buồn cùng Chí Thiện và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

♦ Vừa được tin ông Lưu Tích, thân phụ của Lưu Chung k5, đã qua đời tại Sydney ngày 2/7/2016, hưởng thọ 88 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Lưu Chung và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được siêu thoát.

Nhận được tin bà Văn Thị Huỳnh, thân mẫu của Lưu Ngọc Điệp k5, Lưu Thị Ngọc Phượng k7, Lưu Ngọc Trinh k9, Lưu Thị Ngọc Trang k10 và cũng là nhạc mẫu của Phan Quang Tuấn k7, đã qua đời ngày 15/6/2016 tại Việt Nam, hưởng thọ 81 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Ngọc Điệp, Quang Tuấn, Ngọc Trinh, Ngọc Trang và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu thoát.

 Vừa được tin bà Huỳnh Thị Hường, thân mẫu của Nguyễn Thanh Quang k7, đã qua đời ngày 1/6/2016 tại Việt Nam, hưởng thọ 93 tuổi. Gia đình KM xin thành thật chia buồn cùng Thanh Quang và gia quyến. Cầu chúc cho hương linh bác gái sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin bà Nguyễn Thị Lưu Bảo, mẹ chồng của Nguyễn Mai Anh k3, đã từ trần ngày 30/5/2016 tại California, hưởng thọ 86 tuổi. Gia đình KM xin chia buồn cùng Mai Anh và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh cụ bà saớm được siêu sinh tịnh độ.

♦ Nhận được tin bà Đặng Thị Hà, thân mẫu của Nguyễn Thị Kim Nhung k6, vừa từ trần tại Việt Nam vào ngày 21/4/2016, hưởng thọ 82 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Kim Nhung và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Vừa được tin bà Trần Thị Ngâu, nhạc mẫu của GS Thái Xuân Quế, đã từ trần tại Việt Nam vào ngày 15/4/2016, hưởng thọ 88 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng thầy cô Quế và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh cụ bà sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Nhận được tin ông Nguyễn Tư Mô, nhạc phụ của Nguyễn Mai Anh k3, đã qua đời tại California ngày 3/4/2016, hưởng thọ 95 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Mai Anh, anh Huy và n tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được siêu thoát.

 Vừa được tin bà Nguyễn Thị Xê, thân mẫu của Huỳnh Hữu Duy Trung k5 đồng thời cũng là nhạc mẫu của Phan Thanh Tài k2 và thím của Huỳnh Thanh Việt k2, đã từ trần tại Việt Nam vào ngày 1/4/2016, hưởng thọ 95 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Duy Trung, Thanh Tài, Thanh Việt và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin bạn Châu Bá Tùng k9 đã từ trần tại Việt Nam vào ngày 24/3/2016, hưởng dương 57 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng gia đình Bá Tùng cũng như các bạn k9. Nguyện cầu cho hương linh Bá Tùng sớm được siêu thoát.

 Vừa được tin anh Lý Đạt Hiển, em trai của Lý Đạt Thông k2, đã qua đời tại Việt Nam vào ngày 17/3/2016, hưởng thọ 60 tuổi. Gia đình KM xin chia buồn cùng Đạt Thông và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh anh Hiền sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Nhận được tin GS Lý Chánh Trung, thân phụ của Lý Chánh Dũng k4, đã từ trần ngày 13/3/2016 tại Việt Nam. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Chánh Dũng và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được siêu thoát.

 Vừa được tin bà Châu Hảo, thân mẫu của Lương Quốc Cường k9 đã qua đời tại Việt Nam ngày 4/3/2016, hưởng thọ 84 tuổi. Gia đình KM xin chia buồn cùng Quốc Cường và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin sư cô Thích Nữ Phước Thiện, thân mẫu của GS Trần Thế Đức vừa từ trần tại Sydney ngày 26/2/2016, hưởng thọ 92 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng thầy Đức và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh sư cô sớm được siêu sinh tịnh độ.

Nhận được tin bà Bùi Thị Kim Hưng, thân mẫu của Trần Tấn Đức k2, vừa qua đời ngày 14/2/2016 tại Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi. Gia đình KM chân thành chia buồn cùng Đức và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Vừa được tin Vũ Hùng Lân k5 đã từ trần ngày 13/2/2016 tại Nam California. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng gia quyến của Hùng Lân và các bạn k5. Nguyện cầu cho hương linh Hùng Lân được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin Kiran Teckani k3, chồng của Trần Thị Đức k1, đã qua đời lúc 9:30 sáng thứ Năm 11/2/2016 tại Ấn Độ. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Đức, gia đình cùng các bạn k3. Nguyện cầu cho hương linh Kiran sớm được siêu sinh tịnh độ.

♦ Nhận được tin bà Nguyễn Thị Loan, thân mẫu của Nguyễn Tuyết Lan k1 vừa từ trần ngày 7/12/2015 tại Việt Nam, hưởng thọ 91 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Tuyết Lan và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu sinh tịnh độ.

♦ Vừa được tin bà Nguyễn Thị Bạch Yến, thân mẫu của Trần Thị Thủy Anh k1 và cũng là nhạc mẫu của Nguyễn Quang Tuấn k1, đã qua đời ngày 27/10/2015 tại Việt Nam, hưởng thọ 82 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Thủy Anh, Quang Tuấn và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu thoát.

 Nhận được tin ông Hoàng Trần Chu, thân phụ của Hoàng Thị Kim Ngọc k8, vừa qua đời ngày 24/10/2015 tại Việt Nam, hưởng thọ 95 tuổi. Gia đình KM xin chia buồn cùng Kim Ngọc và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Vừa nhận được tin bà Nguyễn Thị Giang, thân mẫu của Nguyễn Thị Tuyết Hoa k1, đã qua đời ngày 16/10/2015 tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 84 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Tuyết Hoa và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Nhận được tin Đinh Công Thiện k6 vừa từ trần ngày 18/10/2015 tại Việt Nam, hưởng dương 59 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng gia đình Công Thiện và các bạn k6. Nguyện cầu cho hương linh Thiện sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin Đỗ Thanh Nguyên k6 vừa từ trần ngày 28/9/2015 tại Việt Nam, hưởng dương 57 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng khóa 6 và gia quyến Thanh Nguyên. Nguyện cầu cho hương linh Nguyên được sớm siêu thoát.

 Vừa được tin Lưu Thị Ngọc Phượng k7, vợ của Phan Quang Tuấn k7 đã từ trần tại Việt Nam vào ngày 23/9/2015, hưởng dương 57 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Tuấn và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Ngọc Phượng sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Vừa được tin cô Thiều Thị Quê, hiền thê của thầy Huỳnh Văn Nhì, đã qua đời tại Việt Nam ngày 17/9/2015, hưởng thọ 75 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng thầy Nhì và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh cô sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Nhận được tin bà Hà Thị Liễu, thân mẫu của Phạm Ngọc Kim Chi k3, Phạm Ngọc Diệp k6, Phạm Ngọc Kim Thanh k9 và Phạm Ngọc Hùng k11, vừa từ trần ngày 3/9/2015, hưởng thọ 91 tuổi. Gia đình KM chân thành chia buồn cùng các bạn Kim Chi, Ngọc Diệp, Kim Thanh, Thanh Hùng và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin ông Lê Đình Huân, anh của Lê Đình Huy k1 vừa từ trần tại Việt Nam ngày 17/8/2015, hưởng thọ 66 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Đình Huy và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh của anh Huân sớm được siêu thoát.

 Nhận được tin ông Nguyễn Văn Quới, thân phụ của Nguyễn Tuyết Lan k1, đã từ trần ngày 27/7/2015 tại Việt Nam, hưởng thọ 91 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Tuyết Lan và gia quyến. Nguyện cầu cho linh hồn bác trai sớm được về nước Chúa.

Vừa được tin ông Lê Phước Thái, thân phụ của Lê Thị Phước Lan k7, đã qua đời ngày 22/7/2015 tại Việt Nam. Gia đình KM xin chia buồn cùng Phước Lan và tang quyến. Nguyện cầu cho linh hồn bác trai được hưởng nhan Thánh Chúa.

Nhận được tin phu quân của bạn Nguyễn Thị Xuân Quỳnh k7 đã từ trần tại Việt Nam. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Xuân Quỳnh và tang quyến.

 Vừa được tin Trương Thị Kim Cương k1, chị của Trương Thị Kim Châu và Trương Thị Kim Chuyên k7, sau cơn bạo bệnh đã từ trần lúc 7:55 tối ngày 10/7/2015 tại Việt Nam, hưởng thọ 62 tuổi. Chị Kim Cương đã từng phụ trách chức trưởng ban đại diên học sinh của trường KMTĐ. Gia đình KM vô cùng thương xót trước sự ra đi của chị Kim Cương và xin chân thành chia buồn cùng Kim Châu, Kim Chuyên và gia đình. Nguyện cầu cho hương linh Kim Cương sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. 

Ban Đại Diện Học Sinh KM

Chị Kim Cương (chính giữa) và ban Đại diện Học Sinh KM

Di ảnh chị Trương Thị Kim Cương k1

Trương Thị Kim Cương k1 

 Nhận được tin Nguyễn Lâm Giang, chồng của Nguyễn Thanh Mỹ Hạnh k11, đã từ trần ngày 20/6/2015 tại Việt Nam, hưởng dương 51 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Mỹ Hạnh và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh Lâm Giang sớm được siêu sinh tịnh độ.

Nhận được tin bác Trần Công Bình, thân phụ của Trần Hồng Cúc khóa 5 và Trần Phương Lan khóa 6, đã từ trần ngày 28/5/2015, hưởng thọ 96 tuổi. Gia đình KM thành thật chia buồn cùng các chị Hồng Cúc, Phương Lan và gia đình. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Vừa nhận được tin ông Nguyễn Trung Chánh, thân phụ của Nguyễn Chánh Trực k8, đã từ trần tại Saigon ngày 22/5/2015, hưởng thọ 86 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Chánh Trực và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được siêu sinh tịnh độ.

♦ Nhận được tin bà Đoàn Thị Trâm, thân mẫu của các bạn Phạm Trình Viên k1, Phạm Trình Nhật k6 và Phạm Đoàn Ngọc Nga k9 vừa từ trần ngày 23/5/2015, hưởng thọ 96 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Viên, Nhật, Nga và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin ông Nguyễn Hữu Phách, thân phụ của Nguyễn Hữu Xương k1, vừa qua đời ngày 12/5/2015 tại Fountain Valley, Nam California, hưởng thọ 99 tuổi. Gia đình KM xin chia buồn cùng Hữu Xương và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh cụ ông sớm được siêu thoát.

 Vừa nhận được tin anh Nguyễn Quốc Thụy, anh trai của Nguyễn Thị Băng Khanh k2 đột ngột qua đời tại Houston, Hoa Kỳ, hưởng thọ 76 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Băng Khanh và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh anh Thụy sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Được tin bà Phạm Thị Hoa, thân mẫu của Nguyễn Ngọc Hầu k8 vừa từ trần vào ngày 9/5/2015 tại Việt Nam, hưởng thọ 86 tuổi. Gia đình KM xin chia buồn cùng Hầu và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu thoát. 

 Vừa được tin bà Vũ Thị Nấng, thân mẫu của Nguyễn Thị Nam k4, đã từ trần tại Việt Nam ngày 18/4/2015, hưởng thọ 100 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Nam và tang quyến. Cầu chúc cho hương linh bác gái sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Nhận được tin bà Đỗ Thị Thiên, thân mẫu của Phạm Thị Bạch Yến k9 và Phạm Hữu Tài k11 đã từ trần tại Hoa Kỳ ngày 15/3/2015, hưởng thọ 88 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Bạch Yến, Hữu Tài và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu thoát. 

 Nhận được tin bạn Phạm Văn Tích k3 vừa từ trần lúc 8 giờ 25 tối ngày 6/3/2015 tại Việt Nam. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng gia đình bạn Tích và các bạn k3. Nguyện cầu cho linh hồn bạn Tích sớm được về nước Chúa.

 Nhận được tin ông Lê Quang Thụy, thân phụ của Lê Quang Ban k1, vừa từ trần ngày 18/2/2015 tại Fountain Valley, California, hưởng thọ 96 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Ban và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Được tin Đào Thị Mỹ Dung k8 vừa qua đời ngày 24/2/2015 tại Việt Nam, hưởng dương 57 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng gia quyến cũng như các bạn k8.  Nguyện cầu cho hương linh Mỹ Dung sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Nhận được tin ông Phero Nguyễn Duy Kỹ, nhạc phụ của Thân Trọng Sang k7, vừa từ trần tại Hoa Kỳ. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng vợ chồng Sang và tang quyến. Nguyện cầu cho linh hồn bác trai sớm được về nước Chúa. 

 Nhận được tin bà Võ Thị Đặng, nhạc mẫu của Vũ Gia Khánh k9, vừa qua đời ngày 13/2/2015 tại Việt Nam, hưởng thọ 78 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng vợ chồng Gia Khánh và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Được tin bạn Đào Hồng Phúc k9 vừa qua đời tại Việt Nam ngày 11/2/2015, hưởng dương 55 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng gia đình bạn Phúc và các bạn k9. Nguyện cầu cho hương linh Hồng Phúc sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Nhận được tin ông Lâm Văn Đê, thân phụ của Lâm Thị Thảo k6 và Lâm Thanh Hiền k8 đã từ trần tại Việt Nam vào ngày 6/2/2015, hưởng thọ 93 tuổi. Gia đình KM chân thành chia buồn cùng Thảo, Thanh và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được siêu thoát.

 Vừa được tin bà Lê Thị Lang, thân mẫu của Lê Ngọc Hà k7 đã qua đời ngày 4/2/2015 tại Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi. Gia đình KM xin chia buồn cùng Ngọc Hà và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu thoát.

Được tin bà Trần Thị Nhẩn, thân mẫu của GS Cao Thu Thủy, vừa từ trần ngày 29/1/2015 tại Burgaronne (Pháp), hưởng thọ 93 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng cô Thủy và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh cụ bà sớm được siêu sinh tịnh độ.

Nhận được tin bà Phạm Thị Nhiều, thân mẫu của bạn Nguyễn Kim Đức k7 vừa qua đời tại Việt Nam ngày 30/1/2015, hưởng thọ 84 tuổi. Gia đình KM chân thành chia buồn cùng Đức và gia đình. Nguyện cầu cho hương linh bác gái được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Vừa được tin thân phụ của Vũ Thị Kim Chi k7 đã từ trần tại San Jose lúc 8:45 chiều ngày 24/1/2015, hưởng thọ 100 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Kim Chi và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin thân mẫu của các bạn Đặng Thị Lệ k4 và Đặng Thị Thanh Hương k10 vừa qua đời lúc 7:30 tối ngày thứ Hai 19/1/2015 tại San Diego, hưởng thọ 94 tuổi. Gia đình KM thành thật chia buồn cùng Lệ và Hương cùng gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu thoát.

 Niềm Thương Tiếc 

Có nghĩa gì̀ đâu chốn ta bà
An nhàn Cực Lạc sớm tìm ra
Bao năm ấp ủ̉ bao mộng tưởng
Xuân đến xuân qua chẳng thiếtt tha 

Vui buồn hờn giận lẫn xót xa
Mãi nhớ như con tàu mắc cạn
Sa lầy trong khổ nạn ngày qua
Mơ sông nước xa cơn nắng hạn

Hư vô ơi, bến bờ ta đến
Cõi bụi trần lưu luyến mà chi
Trái tim hồng chan chứa ra đi
Xin để lại trong niềm thương tiếc

Lang Nguyen 

Thương yêu gởi vần thơ Niềm Thương Tiếc chia buồn đến bạn hiền Lệ Đặng

 Vừa được tin bà Nguyễn Thị Mai, thân mẫu của các bạn Nguyễn Mạnh Trình k2, Nguyễn Quốc Toàn k5 (đã mất) và Nguyễn Hoàng Giang k6, sau một cơn bạo bệnh đã qua đời tại Sydney ngày 19/1/2015, hưởng thọ 83 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng các bạn Mạnh Trình, Hoàng Giang và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Nhận được tin thân phụ bạn Lại Đức Mạnh k4 vừa từ trần sáng thứ Hai 19/1/2015 tại Nam California, hưởng thọ 90 tuổi. Gia đình KM xin thành thật chia buồn cùng Mạnh và tang quyến. Nguyện cầu cho linh hồn bác trai sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Vừa được tin bà Phạm Thị Phái, mẹ chồng của Vũ Thị Kim Chi k1, vừa qua đời ngày 5/1/2015 tại California. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Kim Chi và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin thân phụ của Nguyễn Thị Thanh Bình k4 vừa từ trần ngày 3/1/2015 tại Hoa Kỳ. Gia đình KM xin thành thật chia buồn cùng Thanh Bình và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được siêu thoát.

 Vừa được tin nhạc mẫu của Lý Đạt Thông k2 vừa qua đời 4/1/2014 (giờ Melbourne) tại Úc châu, hưởng thọ 89 tuổi. Gia đình KM xin chia buồn cùng Judy, Thông và gia quyến. Nguyện cầu cho linh hồn bác gái sớm được siêu thoát.

 Được tin Võ Thu Chánh Tâm, thất 1 khóa 2, đã từ trần ngày 31/10/2014 tại Việt Nam. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng các bạn thất 1 khóa 2. Nguyện cầu cho linh hồn Chánh Tâm sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin con trai của Bùi Văn Thông k5 là Jake Bùi Duy Thiên vừa qua đời tại Hoa Kỳ. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Thông và gia quyến. Nguyện cầu cho linh hồn cháu Jake sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Vừa được tin cụ bà Dương Minh khuê danh Tôn Nữ Thị Hoàng (thân mẫu của GS Dương Văn Hóa và GS Dương Thị Kim Sơn và cũng là nhạc mẫu của GS Dương Văn Quảng) đã từ trần tại tư gia ở Toronto ngày 28/11/2014, hưởng thọ 99 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng thầy Hóa, cô Sơn và thầy Quảng. Nguyện cầu cho hương linh cụ bà sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Vừa được tin thân mẫu của Bùi Thị Ngọc Ân k1 đã từ trần ngày 13/10/2014 tại Montreal, Quebec Canada, hưởng thọ 90 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Ngọc Ân và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Vừa được tin bà Maria Hoàng Thị Hồng, thân mẫu của Phạm Thị Thu Hương k6, Phạm Thị Mai Trâm k8, Phạm Thị Mai Thịnh k9 và Phạm Thị Thảo k10, đã qua đời ngày 24/9/2014 tại Việt Nam, hưởng thọ 77 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng các bạn Hương, Trâm, Thịnh, Thảo và gia quyến. Nguyện cầu cho linh hồn bác gái sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin ông Đặng Vĩnh Thuận, thân phụ của Đặng Thị Hạnh k1 và cũng là nhạc phụ của Nguyễn Phong k1, vừa qua đời ngày 17/9/2014 tại Việt Nam. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng các bạn Hạnh, Phong và gia quyến. Cầu chúc cho hương hồn bác trai sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Nhận được tin Lê Mộng Hà k1 vừa từ trần ngày 3/9/2014. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng bạn hữu k1 và gia quyến của Mộng Hà. Nguyện cầu cho hương linh bạn sớm được siêu thoát. 

 Vừa được tin bà Bùi Thị Em, thân mẫu của Nguyễn Thị Liên k3, đã qua đời tại Việt Nam vào ngày 31/8/2014, hưởng thọ 87 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Liên và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin bà Nguyễn Thị Lương, thân mẫu của Nguyễn Đức Hồng k2, vừa qua đời tại Việt Nam lúc 9 giờ 10 ngày 19/8/2014, hưởng thọ 93 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Đức Hồng và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu thoát. 

 Nhận được tin nhạc phụ của Lê Thị Thanh Tâm k4 vừa từ trần ngày 16/7/2014 tại Houston, hưởng thọ 95 tuổi. Gia đình KM xin chia buồn cùng Thanh Tâm và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được siêu thoát.

 Vừa được tin bạn Phạm Văn Quốc khóa 8 sau cơn bạo bệnh đã qua đời lúc 15 giờ 35 ngày 15/7/2014 tại Việt Nam. Gia đình KM xin chia buồn cùng gia đình bạn Quốc. Nguyện cầu cho hương linh bạn Quốc sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin nhạc mẫu của Phạm Thị Minh Lý k4 vừa từ trần ngày 12/7/2014 tại Charlotte, North Carolina, hưởng thọ 89 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Minh Lý và gia đình. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu thoát.

 Nhận được tin thầy Lâm Dân Trường, phu quân của cô Cao Thu Thủy vừa từ trần lúc 11 giờ 50 ngày 9/6/2014 tại Bỉ. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng cô Thủy và gia quyến. Cầu mong cho hương linh thầy Trường sớm được về cõi Phật.

 Vừa được tin bác Trần Văn Luông, thân phụ của hai bạn Trần Thị Đức k1 và Trần Thị Hiền k3 và cũng là nhạc phụ của Kiran Teckani k3 và Võ Duy Lân k4, vừa từ trần ngày 7/6/2014. Gia đình KM chân thành chia buồn cùng Đức, Kiran, Hiền, Lân và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được siêu thoát.

 Nhận được tin thân mẫu của Nguyễn Thanh Hùng k2 vừa từ trần. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Hùng và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu thoát.

 Vừa được tin thân mẫu của Vũ Phan Chương k2 vừa từ trần ngày 19/5/2014 tại Santa Ana, hưởng thọ 92 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Chương và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh cụ bà sớm được siêu sinh tịnh độ. 

 Nhận được tin thân phụ của Phạm Huyền Viễn k7 vừa từ trần tại Texas. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Viễn và gia quyến. Nguyện cầu cho linh hồn bác trai sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin thân mẫu của Trần Công Hoà k3 và Trần Công Nhạn k6 vừa từ trần tại Saigon ngày 11/05/2014. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Hoà và Nhạn cùng tang quyến. Cầu mong cho hương linh của bác gái sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Được tin thân phụ của Phạm Văn Thông k6 vừa từ trần ngày 21/4/2014 tại Việt Nam, gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Thông và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được siêu thoát.

 Nhận được tin thân mẫu của Nguyễn Thị Xuân Liên k3 vừa từ trần tại Việt Nam lúc 4 giờ sáng ngày 12/04/2014, hưởng thọ 88 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Xuân Liên và tang quyến. Cầu mong cho hương linh bác gái sớm được siêu sinh tịnh độ. 

 Vừa nhận được tin bà Vũ Thị Thuận, thân mẫu của Khương Đức Trịnh k2 và Khương Thị Xuân Lan k7 vừa từ trần tại Orange County, California, ngày 10/4/2014 hưởng thọ 90 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Xuân Lan, Đức Trịnh và tang quyến. Nguyện cầu cho linh hồn cụ bà được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin thân mẫu của Nguyễn Đình Đạt k1 vừa từ trần ngày 25/3/2014 tại Westminster, California, hưởng thọ 90 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Đạt và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu thoát.

 Vừa được tin thân mẫu của GS Nguyễn Văn Nam đã từ trần tại Orange County. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng thầy Nam và tang quyến. Cầu chúc cho linh hồn cụ bà được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. 

Thăm viếng đám tang thân mẫu GS Nam Thăm viếng đám tang thân mẫu GS Nam

Thăm viếng đám tang thân mẫu GS Nguyễn Văn Nam

(hình ảnh: Phạm Gia Vinh k1)

 Vừa được tin nhạc mẫu của Châu Hồng Việt k7 vừa qua đời ngày 3/3/2014 tại Saigon, hưởng thọ 65 tuổi. Gia đình KM xin thành thật chia buồn cùng vợ chồng Hồng Việt và gia đình. Cầu mong cho hương linh bác gái sớm được siêu sinh tịnh độ. 

 Nhận được tin thân mẫu của bạn Nguyễn Công Đoàn (khóa 2) đã từ trần ngày 13 tháng 2, 2014 tại London, England.   Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức chân thành chia buồn cùng với Đoàn và gia đình.   Cầu nguyện hương hồn cụ bà sớm siêu thoát.

Được tin cụ bà Maria Nguyễn Thị Chức, thân mẫu của Lê Thị Nguyệt Thu (khóa 6) , Lê Thị Nguyệt Thanh (khóa 8) và Lê Hùng Đạt đã từ trần lúc 13 giờ 50, ngày 28 tháng 12, 2013 tại Saigon, hưởng thọ 82 tuổi.   Gia đình KM xin chân thành chia buồn với Nguyệt Thu và Nguyệt Thanh.  Cầu nguyện cho hương hồn cụ bà sớm về với Chúa.

Nhận được tin ông Tiêu Văn Khang, thân phụ của Tiêu Phương Thảo qua đời lúc 10 giờ tối ngày 19/12/2013 tại Riverside Community Hospital, hưởng thọ 91 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn với Phương Thảo và gia quyến. Cầu chúc cho linh hồn bác trai sớm về nước Chúa.

 Vừa nhận được tin bà Vương Cẩm Tú, thân mẫu của Lê Cẩm Thắm k8 và Lê Cẩm Thùy k9 đã từ trần ngày 19/12/2013 tại Việt Nam. Gia đình KM thành tâm chia buồn cùng Cẩm Thắm, Cẩm Thùy và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu thoát.

 Nhận được tin bà Phạm Thị Uông, thân mẫu của Trần Trọng Đại k2 và Trần Đăng Quân k5 vừa từ trần lúc 19 giờ 30 ngày 16/12/2013 tại San Jose, California, hưởng thọ 91 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Đại, Quân và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Vừa nhận được tin bác Nguyễn Văn Đại, thân phụ của Nguyễn Hoàng Xuân Cúc k5, nhạc phụ của Lâm Ngọc Minh k5, anh rể của Tạ Thị Ngọc Thanh k1 và Ngô Anh Tuấn k5 vừa qua đời sáng ngày 10/12/2013 tại Houston, Texas. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Xuân Cúc, Ngọc Minh, Ngọc Thanh, Anh Tuấn và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được siêu thóat.

 Nhận được tin thân phụ của Lê Lan Phương k2, Lê Mai Phương k5 và Lê Xuân Sơn k7 vừa từ trần ngày 30/11/2013 tại San Jose. Gia đình KM xin thành thật chia buồn cùng Lan Phương, Mai Phương, Xuân Sơn và tang quyến. Cầu mong hương linh bác trai sớm được siêu sinh tịnh độ.

Vừa được tin thân mẫu của Trương Bạch Phượng k2 đã từ trần vào ngày 19/11/2013 tại Canada. Gia đình KM xin thành thật chia buồn cùng Bạch Phượng và tang quyến. Cầu chúc cho hương linh bác gái sớm được siêu thoát.

 Nhận được tin thân mẫu của các bạn Nguyễn Thị Tâm k1, Nguyễn Thị Thiện k3, Nguyễn Đồng Toàn k4 và Nguyễn Đồng Trị k7 vừa qua đời, hưởng thọ 87 tuổi. Gia đình KM xin thành thật chia buồn cùng Tâm, Thiện, Toàn và Trị. Cầu chúc cho hương linh bác gái sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Được tin thân phụ của Trương Ngọc Khanh k5 và Trương Ngọc Phượng k6 vừa qua đời ngày 12/11/2013, hưởng thọ 83 tuổi. Gia đình KM xin thành thật chia buồn cùng Khanh, Phượng và gia quyến. Cầu chúc cho hương linh bác trai sớm được siêu thoát. 

♦ Nhận được tin thân phụ của Chu Thị Bích Hòa k4, Chu Trọng Đức k6 và Chu Trọng Độ k6 đã từ trần ngày 7/11/2013. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Hòa, Đức, Độ và tang quyến. Cầu mong linh hồn bác trai được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhậnđược tin thân mẫu của cố GS Hoàng Mạnh Ninh, cụ bà Hoàng Văn Nhượng, nhũ danh Nguyễn Thị Nghiêm đã từ trần ngày 14/10/2013 tại Texas.  Gia đình KM xin thành kính chia buồn cùng tang quyến.  Nguyện cầu cho hương linh cụ bà sớm siêu thoát.

Nhận được tin GS Trần Văn Tấn vừa từ trần tại Việt Nam lúc 10 giờ tối ngày 1/10/2013. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh của GS Tấn được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Nhận được tin GS Bùi Văn Nhự vừa từ trần tại Việt Nam lúc 7 giờ 30 tối ngày 27/9/2013. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng cô Nhự và tang quyến. Nguyện cầu cho linh hồn thầy Nhự được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Vừa nhận được tin thân mẫu của Hứa Thị Ly Phương k4 và Hứa Thị Phương Hà k5 đã từ trần ngày 26/9/2013. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng các bạn Phương, Hà và gia quyến. Câu nguyện cho hương linh của bác gái sớm được siêu sinh tịnh độ.

Nhận được tin nhạc mẫu của Phạm Quang Hải k2 vừa từ trần ngày 24/9/2013 tại California, hưởng thọ 99 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Quang Hải, Mai và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được siêu sinh tịnh độ.

Nhận được tin bà Trần Thị Hương, thân mẫu của Đặng Thị Ngọc Yến k5 vừa từ trần ngày 11/9/2013 tại Saigon, hưởng thọ 96 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Ngọc Yến và tang quyến. Cầu chúc hương linh bác gái sớm được siêu thoát.

♦ Nhận được tin Vũ Thị Nguyệt Nga k5, em của Vũ Thị Kim Chi k1 vừa qua đời lúc 5 giờ chiều ngày 28/8/2013 tại California. Gia đình KM xin thành thật chia buồn cùng Kim Chi và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh Nguyệt Nga sớm được siêu thoát.

 Vừa nhận được tin bà Trần Thị Tỷ, thân mẫu của Trần Quốc Tâm k7, đã từ trần tại Thủ Đức ngày 18/8/2013, hưởng thọ 77 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Quốc Tâm và tang quyến. Nguyện cầu cho hương hồn bác gái sớm được siêu thoát. 

♦ Được tin nhạc phụ của Đoàn Xuân Hòa k2 vừa từ trần ngày 19/7/2013 tại Saigon, gia đình Kiểu Mẫu thành thật chia buồn cùng Hòa và tang quyến. Cầu mong cho hương linh cụ ông sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Nhận được tin bà Trần Thị Huệ, thân mẫu của GS Bùi Quang Hân và cũng là mẹ chồng của Nguyễn Thị Bạch Cúc k5, vừa từ trần ngày 18/7/2013, gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng GS Hân và Bạch Cúc. Cầu chúc hương linh cụ bà sớm được siêu thoát.

♦ Nhận được tin thân mẫu của Lê Lan Phương k2, Lê Mai Phương k5 và Lê Xuân Sơn k7 vừa từ trần lúc 8:43pm ngày 5/7/2013 tại San Jose, gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Lan Phương, Mai Phương và Xuân Sơn. Cầu chúc hương linh bác gái sớm được siêu sinh tịnh độ. 

 Vừa được tin Bùi Văn Thọ, phu quân của Đặng Thị Ngọc Yến k5 đã từ trần ngày 27/6/2013 tại Saigon, hưởng thọ 61 tuổi. Gia đình KM xin thành thật chia buồn cùng Ngọc Yến và gia quyến. Cấu chúc hương hồn anh Thọ sớm được siêu thoát. 

 Nhận được tin bà Đinh Thị Nghĩa, mẹ của Nguyễn Văn Thành k4, vừa từ trần ngày 6/6/2013 tại Saigon, hưởng thọ 81 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Thành và gia quyến. Cầu mong hương linh cụ bà sớm được siêu thoát.

 Được tin nhạc phụ của Nguyễn Đình Đạt k1 vừa từ trần tại Hoa Kỳ, gia đình Kiểu Mẫu xin chân thành chia buồn cùng anh chị Đình Đạt và gia quyến. Cầu mong linh hồn bác trai sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Được tin cụ bà Đỗ Oanh, thân mẫu của hai bạn Đỗ Thị Thúy Liễu k3 và Đỗ Thị Ngọc Bích k4, đã thất lộc vào ngày 22/5/2013 tại Sacramento California USA, hưởng thọ 86 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Thúy Liễu, Ngọc Bích và tang quyến. Cầu nguyện cho hương linh cụ bà sớm được về nước Chúa. 

Được tin cụ bà Ngô Thị Bạch Đẩu, thân mẫu của Ngô Thị Diệu Hoa k3, vừa từ trần vào chiều thứ sáu ngày 17/5/2013 tại Melbourne, hưởng thọ 86 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Diệu Hoa và tang quyến. Cầu mong hương linh cụ bà sớm được siêu thoát về cõi Niết Bàn.

Được tin thân mẫu của Lâm Tuyết Hồng k7 vừa từ trần ngày 15/5/2013, gia đình KM xin chia buồn cùng Tuyết Hồng và tang quyến. Cầu mong hương hồn bác gái sớm siêu sinh tịnh độ.

Được tin bà Dương Kim Tôn, thân mẫu của các bạn Võ Văn Dũng k2, Võ Anh Tài k5 và Võ Hữu Lộc k7, vừa từ trần ngày 16/5/2013, hưởng thọ 88 tuổi. Gia đình KM xin thành thật chia buồn cùng Dũng, Tài, Lộc và gia quyến. Cầu mong hương linh bác gái sớm được siêu thoát.

Được tin thân mẫu của Huỳnh Thị Ngọc Hiệp k9 vừa qua đời, gia đình KM thành tâm chia buồn cùng Ngọc Hiệp và gia quyến. Cầu chúc hương hồn bác gái được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Nhận được tin nhạc sĩ Thông Đạt, thân phụ của Ngô thị Diệu Hoa k3, đã từ trần lúc 8:40 tối ngày 9/5/2013, hưởng thọ 90 tuổi. Lễ viếng sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều ngày chủ nhật tại chùa Quang Minh (Braybrook- Melbourne) và sẽ hỏa táng vào ngày 14/5/2013. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Diệu Hoa và tang quyến. Cầu nguyện cho hương linh bác trai sớm được siêu sinh tịnh độ.

Tang lễ thân phụ Diệu Hoa k3

(Bấm vào đây để xem thêm hình ảnh tang lễ do Lê Thành Trọng k1 và Lê Thị Phúc k3 ghi lại

Được tin cụ bà Nguyễn Thị Cắt, thân mẫu của Nguyễn Quý An k2, đã từ trần lúc 5 giờ 50 sáng thứ hai 06/5/2013, thọ 92 tuổi. Lễ viếng bắt đầu lúc 3 giờ chiều thứ hai 06/5/2013, động quan sáng thứ tư 08/5/2013, sau đó sẽ đưa đi an táng tại công viên nghĩa trang Gò đen, Long An. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Quý An và tang quyến. Cầu chúc hương linh cụ bà sớm được siêu thoát lên cõi niết bàn.

Được tin bác Bùi Thị Liêu, mẹ của Vũ Thị Hồng Đức k1 , cũng là mẹ chồng của Nguyễn Thị Từ Quy k2 và cô ruột của Bùi Thị Kim Loan k6 vừa qua đời sáng ngày 3/3/2013, hưởng thọ 89 tuổi. Tang lễ sẽ được cử hành tại tỉnh Saarbücken (Tây Đức). Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức xin thành thật chia buồn cùng Hồng Đức, Từ Quy và Kim Loan và gia quyến. Cầu chúc hương linh của bác gái sớm được siêu sinh tịnh độ.

 Được tin bác Nguyễn Văn Cang, thân phụ của Nguyễn Thị Gái k6 vừa từ trần, hưởng thọ 81 tuổi. Lễ động quan vào ngày 21/2/2013. Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức thành thật chia buồn cùng Nguyễn Thị Gái và gia quyến. Cầu mong hương linh của bác trai sớm  được siêu thoát.

 Được tin cụ bà Nguyễn Thị Đông là thân mẫu của bạn Hồ Nhật Thiên Nga ( Khóa 9) đã từ trần lúc 9 giờ 51, ngày 31/1/2013, tại nhà số 170 D/7 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận. Động quan an táng lúc 7 giờ 15, ngày 4/2/2013. Gia Đình Kiểu Mẫu Thủ Đức thành thật chia buồn cùng bạn Nga và gia quyến. Cầu chúc hương hồn của cụ bà sớm được siêu thoát.

Được tin thân mẫu của Nguyễn Kim Phượng k10 vừa từ trần tại Việt Nam ngày 24 tháng 1 năm 2013.  Gia đình Kiểu Mẫu thành thật chia buồn cùng Kim Phượng và gia quyến. Cầu mong hương linh của bác gái sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

Nhận được tin Bà Quách Văn Hai, nhủ danh Trần Thị Đẩu, thân mẫu của Quách Thị Ngân Bình k4, Quách Thị Thiên Trang  k5 và Quách Quang Tuyến vừa từ trần sáng 17 tháng 1 năm 2013 tại Toronto, Canada, hưởng thọ 88 tuổi. Gia đình Kiểu Mẫu thành thật chia buồn  với các bạn Ngân Bình, Thiên Trang và Quang Tuyến cùng gia quyến. Nguyện cầu hương linh cụ bà sớm được siêu thoát.

 Khóa 2 KMTD vô cùng thương tiếc báo tin:

Chị Nguyễn Thị Bích Trọng nguyên học lớp Thất 4 – D2 do lâm bệnh nặng, đã từ trần lúc 19h00 ngày 10/01/2013 tại nhà riêng hưởng thọ 60 tuổi.

Linh cửu được quàn tại nhà riêng số 365 Nguyễn Duy Dương – P4 – Q10 - TPHCM.

Động quan lúc 6h00 sáng ngày 13/01/2013 sau đó đưa đi hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa.

Khóa 2 Kính Báo

Tang lễ Bích Trọng k2 Vòng hoa tang cho Bích Trọng
Tang lễ Bích Trọng k2
Vòng hoa tang cho Bích Trọng
(hình ảnh từ khóa 2 KMTD) 

Kính chào tất cả anh chị trong Gia Đình Kiểu Mẫu Thủ Đức !
 
Em là Bích Vân , em của chị Bích Trọng, sau những ngày bận rộn tang sự đến nay em mới có thời gian để được
nói lời cám ơn đến các anh chị về tình cảm mà các anh chị đã dành cho chị Bích Trọng trong thời gian bị bệnh 
hiểm nghèo điều đó là niềm an ủi tuyệt vời cho chi Trọng.
Em không biết nói gì hơn ngoài lời cám ơn thật chân thành đến Thầy và các anh chị đã giúp đỡ và phúng điếu chị Trọng
 
Kính thư
 
Bích Vân   

Thân mẫu của Nguyễn văn Lê Hùng (k5) và gia mẫu của Lê thị Việt Thắng (k2) là bà Lê Kim Huê vừa thất lộc tại Sàigòn ngày 8/1/2013 hưởng thọ 81 tuổi. Gia đình Kiểu Mẫu thành kính phân ưu cùng hai bạn Lê Hùng & Việt Thắng và tang quyến. Nguyện cầu hương linh bác sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Đám tang mẹ Lê Hùng k5 1 Đám tang mẹ Lê Hùng k5 Đám tang mẹ Lê Hùng k5 3
(hình ảnh: Lê Văn Thành k2)

Nhận được tin cô Lê Thị Lư, vợ của thầy Phan Hồng Lạc, vừa tạ thế ngày 7 tháng 1 năm 2013 tại Sài Gòn. Gia đình Kiểu Mẫu thành thật chia buồn cùng thầy Lạc và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cô sớm được siêu thoát.

Dam tang co Lu dam tang co Lu 2 Dam tang co Lu 3
(hình ảnh: Lê Văn Thành k2)

  Được tin bào huynh của Trần Hồng Phan (k9) và Trần Phan Mạnh Phong (k11) là anh Trần Hồng Nho đã tạ thế ngày 28 tháng 12 năm 2012 tại Sài Gòn. Gia đình Kiểu Mẫu thành thật chia buồn cùng hai bạn và tang quyến. Nguyện cầu hương linh người qúa cố sớm về cõi vĩnh hằng.

 ♦ Được tin con gái của Trần Khuê Trinh k1 là cháu Nguyễn Trần Thiên Lý đã qua đời ngày 14 tháng 12 năm 2012, hưởng dương 23 tuổi. Toàn thể gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức xin chia buồn cùng bạn Trinh và nguyện cầu vong linh cháu sớm siêu thoát.

Viêng tang con gái Khuê Trinh k1

 (hình ảnh: Quang Tuấn/Thủy Anh k1)

Được tin thân phụ bạn Cao Chí Thiện (k3) là cụ Cao văn Khánh đã thất lộc ngày 11 tháng 12 năm 2012, hưởng thọ 96 tuổi. Gia đình KMTĐ xin thành kính phân ưu cùng bạn Cao Chí Thiện và tang quyến. Nguyện cầu hương linh cụ ông sớm về Cõi Niết Bàn.

 ♦ Nhận được tin thân mẫu của bạn Bùi Công Danh (thất 2 - D2- k2) là bà Phạm thị Nhu, đã từ trần ngày 26/11/2012 sau cơn bạo bệnh, thọ 81 tuổi. An táng lúc 9h ngày thứ năm 29/11/2-12 tại nghĩa trang Lái Thiêu - Bình Dương. Toàn thể gia đình KMTĐ xin chia buồn cùng bạn Danh và nguyện cầu vong linh Bác sớm siêu thăng tịnh độ. 

Nhận được tin thân phụ các bạn Nguyễn Văn Thạnh khóa 2,  Nguyễn Thị Phước khóa 5, Nguyễn Thị Năm khóa 6 và Nguyễn Thị Thái Hoà khóa 10 là Bác Nguyễn Văn Hấu đã từ trần tại Thủ Đức ngày 15  tháng 11 năm 2012, hưởng thọ 84 tuổi. Toàn thể gia đình KMTĐ xin chia buồn cùng Thạnh, Phước, Năm, Thái Hoà và gia quyến. Nguyện cầu vong linh Bác sớm siêu sinh tịnh độ.

Nhận được tin thân phụ bạn Lê Thúy Linh khóa 5 là Bác Lê Mộng Ngọ đã từ trần tại Long Beach, Nam Cali ngày 2 tháng 11 năm 2012, hưởng thọ  94 tuổi. Toàn thể gia đình KMTĐ xin chia buồn cùng Thúy Linh và gia quyến. Nguyện cầu vong linh Bác sớm siêu thăng tịnh độ.

Nhận được tin nhạc phụ chị Trương thị Kim Cương khóa 1 là Bác Lê Mộng Ngân (tức nhà thơ Tô Kiều Ngân)  đã từ trần tại Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 2012, hưởng thọ 86 tuổi. Toàn thể gia đình KMTĐ xin chia buồn cùng chị Cương và gia quyến. Nguyện cầu vong linh Bác được thanh thản cõi vĩnh hằng.

♦ Nhận được tin thân mẫu Nguyễn thị Xuân Hương khóa 1 và Nguyễn thị Minh Châu khóa 4 là bác Đặng Kim Lạt đã từ trần ngày 12 tháng 10 năm 2012 tại Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi. Toàn thể gia đình KMTĐ xin thành kính chia buồn với hai bạn cùng gia quyến và nguyện cầu Chư Phật mười phương dẫn độ vong linh Bác về cõi Niết Bàn. 

♦ Nhận được tin thân mẫu bạn Nguyễn Anh Tuấn khóa 5 là Bác Nguyễn Thị Ba đã từ trần tại Sydney ngày 18 tháng 9 năm 2012, hưởng thọ 91 tuổi. Toàn thể gia đình KMTĐ xin chia buồn cùng Anh Tuấn và gia quyến. Cầu nguyện hương linh Bác sớm siêu sinh tịnh độ.

♦ Nhận được tin thân phụ bạn Trịnh Thanh Hải khóa 2 là Bác Trịnh Duy Vĩnh đã từ trần tại Nam Cali ngày 1 tháng 9 năm 2012, hưởng thọ 78 tuổi. Bác Vĩnh là một thành viên trong Ban Chấp Hành của HPHHS niên khóa 1965 - 1966. Cầu nguyện linh hồn Bác sớm được về với Chúa. Xin thành kính chia buồn.

♦ Nhận được tin thân phụ bạn Vũ Phan Chương khóa 2 là Bác Vũ Tiến Nam đã từ trần ngày 20 tháng 8 năm 2012 tại Nam Cali, hưởng thọ 85 tuổi. Toàn thể các bạn khóa 2 và gia đình KMTĐ xin chia buồn với Chương cùng gia quyến và cầu mong hương linh Bác sớm siêu thăng tịnh độ.

 

[Trở lại trang trước]

 

 Nhận được tin thân mẫu của Cao Chí Thiện k3 vừa qua đời ngày 11/7/2016 tại Việt Nam. Gia đình KM xin chia buồn cùng Chí Thiện và gia quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác gái sớm được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

 Vừa được tin ông Lưu Tích, thân phụ của Lưu Chung k5, đã qua đời tại Sydney ngày 2/7/2016, hưởng thọ 88 tuổi. Gia đình KM xin chân thành chia buồn cùng Lưu Chung và tang quyến. Nguyện cầu cho hương linh bác trai sớm được siêu thoát.

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates