Slides

KM San Jose thăm công viên Sequoia và Kings Canyon 24/5/2013

Nhân dịp lễ Memorial, Huỳnh Công Lộc k2 và một số anh chị em KM San Jose đã tổ chức đi thăm cảnh đẹp ở 2 công viên Sequoia National Forest và Kings Canyon trong 3 ngày 24,25 và 26/5/2013. Cùng tham dự chuyến đi này còn có vợ chồng Nguyễn Mạnh Trình k2 từ Úc châu, Anh Đào k6 và Trung k7 từ Orange County. Đọc bài tường thuật  tựa đề Sequoia Mùa Xuân của anh Vinh (Nguyễn thị Đường k3 bis).

Những hình ảnh sau đây được ghi lại dưới ống kính của Huỳnh Công Lộc k2, Nguyễn Mạnh Trình k2, Michael Huỳnh và Nguyễn Quang Trung k7. 

KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h1

(hình ảnh: Michael Huỳnh)

 

KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h2 

KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h3

KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h4

KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h5

 KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h6

KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h7

KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h8

(hình ảnh: Huỳnh Công Lộc k2)

 

 KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h9

 KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h10

  KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h11

KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h12

KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h13

(hình ảnh: Nguyễn Mạnh Trình k2)

 

KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h14

(hình ảnh: Huỳnh Công Lộc k2)

 

KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h15

KM San Jose thăm Sequoia/Kings Canyon h16

KM San Jose thăm Sequoia & Kings Canyon h17 

KM San Jose thăm Sequoia & Kings Canyon h18

KM San Jose thăm Sequoia & Kings Canyon h19

KM San Jose thăm Sequoia & Kings Canyon h20

KM San Jose thăm Sequoia & Kings Canyon h21

KM San Jose thăm Sequoia & Kings Canyon h22

KM San Jose thăm Sequoia & Kings Canyon h23

KM San Jose thăm Sequoia & Kings Canyon h24

 (hình ảnh: Huỳnh Công Lộc k2)

 

KM San Jose thăm Sequoia & Kings Canyon h25

 (hình ảnh: Nguyễn Mạnh Trình k2)

 

KM San Jose thăm Sequoia & Kings Canyon h26

(hình ảnh: Nguyễn Mạnh Trình k2)

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates