Slides

KM Houston đón tiếp GS Dương Văn Hóa 1/9/2013

Nhân dịp thầy Hóa cùng cô ghé thăm Texas, KM Houston đã hẹn nhau tại nhà hàng Nam Giao để đón tiếp thầy cô vào ngày 1/9/2013. Ngoài một số ACE KM còn có sự tham dự của thầy Hùng, cô Hà và thầy Huấn.

Xem bài tường thuật của Cao Kim Nguyên k10: KM Houston đón tiếp thầy Hóa

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi họp mặt này được ghi lại qua ống kính của thầy Trương Thiệu Hùng và Cao Kim Nguyên k10.

 

KM Houston đón thầy Hóa h1

(hình ảnh: GS Trương Thiệu Hùng) 

KM Houston đón thầy Hóa h2

(hình ảnh: GS Trương Thiệu Hùng) 

KM Houston đón tiếp thầy Hóa  h4

(hình ảnh: Cao Kim Nguyên k10)

KM Houston đón tiếp thầy Hóa  h5 

KM Houston đón tiếp thầy Hóa  h6 

KM Houston đón tiếp thầy Hóa  h7 

KM Houston đón tiếp thầy Hóa  h9

KM Houston đón tiếp thầy Hóa  h11 

KM Houston đón tiếp thầy Hóa  h12 

KM Houston đón tiếp thầy Hóa  h13 

KM Houston đón tiếp thầy Hóa  h14 

KM Houston đón tiếp thầy Hóa  h15 

KM Houston đón tiếp thầy Hóa  h16 

KM Houston đón tiếp thầy Hóa  h17 

KM Houston đón tiếp thầy Hóa  h18 

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates