Slides

KM Sydney đón tiếp Nguyễn Hoàng Giang k6

Nhân dịp bạn Nguyễn Hoàng Giang (khóa 6) (em của Nguyễn Mạnh Trình k2) sang Úc thăm gia đình, một số bạn KMTĐ đã mời Giang đi ăn thân mật tại nhà hàng Lào Holy Basil trưa chủ nhật 11/8/2103. Sau đó Thu Hồng, Phương Lan, Lai dẫn Giang đi uống cà phê Góc Phố. Nhân dịp này Nguyễn Mạnh Trình k2 có trao quà (bút NASA) của Huỳnh Công Lộc (khóa 2, San Jose) và Trần Nam Bình k2 trao quà Không Gian Kỷ Niệm của các bạn KMTĐ Việt Nam cho các bạn KMTĐ Sydney.

 

(hình ảnh: Nguyễn Mạnh Trình k2)

KM Sydney đón tiếp Giang k6 h1

 

Ngọc Thủy k5, Thu Hồng k6, Hoàng Giang k6, Phương Lan k6

 

KM Sydney đón tiếp Giang k6 h2

 KM Sydney đón tiếp Giang k6 h3

 (đứng) Mạnh Trình k2, Lai k3, Nam Bình k2

(ngồi) Thu Hồng k6, Hoàng Giang k6, Phương Lan k6, Ngọc Thủy k5

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates