Slides

KM Houston đón tiếp Cổ Tấn Hải k4

Vào ngày chủ nhật 11/8/2013, KM Houston đã gặp nhau tại nhà hàng Nam Giao để đón tiếp Cổ Tấn Hải k4 từ Paris đến thăm vùng Houston. Tham dự cuộc họp mặt này còn có Cổ Tấn Hưng k7, Cổ Thị Thu Hồng k9 và Cổ Thị Thu Hằng k5.

(hình ảnh: Cao Kim Nguyên k10)

KM Houston đón tiếp Cổ Tấn Hải k4 h1

KM Houston đón tiếp Cổ Tấn Hải k4 h2

KM Houston đón tiếp Cổ Tấn Hải k4 h3

 KM Houston đón tiếp Cổ Tấn Hải k4 h4

 KM Houston đón tiếp Cổ Tấn Hải k4 h5

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates