Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

Danh Sách Ban Cố Vấn và Nhóm Thực Hiện 

Ban Cố Vấn:

 • GS Nguyễn Nhã
 • GS Huỳnh Văn Nhì
 • GS Trương Thiệu Hùng *
 • GS Nguyễn Hữu Phước
 • GS Phạm Văn Quảng
 • GS Dương Thị Kim Sơn

Nhóm Thực Hiện nhiệm kỳ 2014-16

Khóa 1:

 • Lâm Mỹ Hồng (Mỹ)
 • Nguyễn Hữu Xương (Mỹ) 

Khóa 2:

 • Trần Nam Bình (Úc)
 • Ngô Thị Xuân Hồng (Mỹ)
 • Lê Văn Thành (Việt Nam)
 • Lý Đạt Thông (Mỹ)

Khóa 4:

 • Nguyễn Thị Lang (Mỹ)
 • Phạm Thị Minh Lý (Mỹ) 

Khóa 5:

 • Phạm Thị Minh Lệ (Mỹ)

Khóa 7:

 • Trần Thị Thắm (Việt Nam)
 • Nguyễn Quang Trung (Mỹ)

Khóa 8:

 • Phạm Hoàng Di Châu (Mỹ)

Khóa 10:

 • Cao Kim Nguyên (Mỹ)

 

Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2014-16

Trưởng ban: Phạm Thị Minh Lý
Thư ký: Ngô Thị Xuân Hồng
Trưởng khối biên tập: Nguyễn Hữu Xương
Trưởng khối kỹ thuật: Lý Đạt Thông

Khối Biên Tập nhiệm kỳ 2014-16

 • Nguyễn Hữu Xương
 • Phạm Thị Minh Lệ
 • Cao Kim Nguyên

Khối Kỹ Thuật nhiệm kỳ 2014-16

 • Lý Đạt Thông
 • Phạm Thị Minh Lý
 • Nguyễn Quang Trung

Nhóm Thực Hiện nhiệm kỳ 2012-14

Khóa 1:

 • Lê Thân Châu (Úc)
 • Bùi Ngọc Hoan (Ý)
 • Lâm Mỹ Hồng (Mỹ)
 • Lê Thành Trọng (Úc)
 • Nguyễn Hữu Xương (Mỹ)

Khóa 2:

 • Trần Nam Bình (Úc)
 • Nguyễn Vũ Dũng (Úc)
 • Ngô Thị Xuân Hồng (Mỹ)
 • Bùi Quang Ngọc (Gia Nã Đại)
 • Lê Văn Thành (Việt Nam)
 • Lý Đạt Thông (Mỹ)

Khóa 3:

 • Kiran Teckani (Ấn Độ)
 • Nguyễn Anh Trang (Mỹ)

Khóa 4:

 • Nguyễn Thị Lang (Mỹ)
 • Phạm Thị Minh Lý (Mỹ)

Khóa 5:

 • Phạm Thị Minh Lệ (Mỹ)
 • Võ Hữu Thượng Thuận (Việt Nam)

Khóa 6:

 • Chu Trọng Đức (Mỹ)

Khóa 7:

 • Nguyễn Quang Trung (Mỹ)

Khóa 8:

 • Phạm Hoàng Di Châu (Mỹ)

Khóa 10:

 • Cao Kim Nguyên (Mỹ)

Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2012-14

Trưởng ban: Trân Nam Bình
Thư ký: Ngô Thị Xuân Hồng
Trưởng khối biên tập: Nguyễn Hữu Xương
Trưởng khối kỹ thuật: Lý Đạt Thông

Khối Biên Tập nhiệm kỳ 2012-14

 • Nguyễn Hữu Xương
 • Phạm Thị Minh Lệ
 • Cao Kim Nguyên

Khối Kỹ Thuật nhiệm kỳ 2012-14

 • Lý Đạt Thông
 • Lê Thân Châu
 • Phạm Thị Minh Lý
 • Nguyễn Quang Trung


[Trở lại trang trước]

 

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates