Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Chữ Tình

Người qua không nối thành dòng
Còn anh thì muốn nối lòng cùng em
Chữ tình dù rất chênh vênh
Mà sao anh lại muốn đem chữ tình
Trao em để được gọi mình
Gọi em trong cõi lặng thinh tuyệt vời
Đường mây lối gió lên trời
Non cao biển rộng có dời được đâu
Yêu em lòng nặng mối sầu
Anh như ô thước bắc cầu tương tư ...

Bd k2

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates