Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Vô Tình

Ai bảo rằng ai vô tình
Vô tình ai đến vô tình ai đi
Vô tình để lại tình si
Vô tình mà để tình đi mất rồi
Vô tình ai đứng lại ngồi
Vô tình ai đã rối bời ruột gan
Vô tình ai đã thở than
Vô tình ai đã sang ngang bỏ người
Vô tình người đã quên người
Vô tình người cứ nhớ người tình quên
Vô tình người mãi gọi tên
Vô tình người để lênh đênh phận người
Vô tình người lại gặp người
Vô tình người lại bỏ người ra đi
Vô tình người nói biệt ly
Vô tình người đến ... người đi vô tình!

Bd

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates