Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui
Người đời dường như có duyên vói chữ
“T”, chủ yếu xoay quanh chữ “T”:
Tình, tiền, tâm, tương tư, tính toán,
tiếng tăm, tai tiếng, tù tội, te tua, tự tử, ... *


Tình và Tiền

Tình đến tình đi không báo trước
Tình lỡ, tàn rồi những ước mơ
Tâm sự buồn trôi theo dòng nước
Tương tư một khối hóa dại khờ

                    *
Tiền khiến lòng người mau thay đổi
Tình phụ bởi tham phú phụ bần
Tính toán bày mưu hòng lừa dối
Tống tiền, tù tội hại bản thân

                     *
Tình nghĩa vợ chồng cần bồi dưỡng
Tiến lùi nhân nhượng giữ kỷ cương
Tới khi đầu bạc tay bồng cháu
Tạ ơn đời, mình còn có nhau

                     *
Tiền tài không mua được hạnh phúc
Tình yêu trong sáng điểm tô đời
Tiếng tăm tai tiếng ôi vinh nhục
Tình tiền mấy thuở thuận ý người

Gs. Nguyễn ngọc Hà

* Chỉ giới hạn với một vài thí dụ bắt đầu bằng chữ

   “T” theo sau là nguyên âm, loại trừ “Th” hay “Tr”.


 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates