Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui
Định mệnh đã an bài khi gắn
liền hai cuộc đời với nhau

Tuy hai mà một


Anh với em tuy hai mà một
Em quán xuyến việc nhà trước sau
Trong gia đình anh là rường cột
Cùng lo cho con lúc ốm đau

                 *
Trách nhiệm cần phân chia rõ rệt
Dù đạm bạc hai bữa cháo rau
Chớ có càu nhàu than mỏi mệt
Đồng vợ đồng chồng đẹp lòng nhau
 
                 *
Anh với em tuy một mà hai
Em “ghiền” thơ, anh “mê” máy móc
Ai cũng dành mình đúng không sai
Tưởng mình là khuôn vàng thước ngọc

                 *
Dù hai hay một vẫn đồng hành
Dép đi không thể một chiếc thôi
Mất một chiếc, chiếc kia sao đành
Dép dù cũ cũng cần có đôi

Gs. Nguyễn ngọc Hà

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates