Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Lão  niên tự vịnh

 

Ngã môn quá thời đồng học hiệu

Tứ thập niên vãng tưởng cố cựu

Hà vi ưu sầu thân nhược suy

Tâm Tình thanh xuân hựu vĩnh cửu

 

(Paris, mạnh thu,

  Phạm xuân Tích đề bút)

 

 

  老 年 自 詠

 

我 們 過 時 同 學 校

四 十 年 往 想 故 舊

何 爲 憂 愁 身 弱 衰

心 情 青 春 又 永 久

 

        (巴黎, 孟秋,

   范春淅題筆)

 

 

Phần bổ túc: (thêm bài dịch tiếng Việt)

 

 

 

Tuổi Già Tự Vịnh

 

Chúng mình khi xưa học cùng trường

Bốn chục năm rồi vẫn nhớ tưởng

Buồn rầu làm chi thân yếu nhược

Tâm tình lúc trẻ ngàn năm vững

 

(Ba Lê, giữa mùa thu,

Phạm Xuân Tích viết)

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates