Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Hoài Thủy Biệt Hữu
Trịnh Cốc

Dương Tử giang đầu, dương liễu xuân
Dương hoa sầu sát độ giang nhân
Sổ thanh phong dịch ly đình vãn
Quân hướng Tiêu-Tương ngã hướng Tần

Bài dịch của Trần Trọng San
Sông Dương xuân thẳm hàng dương
Hoa dương xui khách sang ngang ngại ngần
Sáo chiều vẳng tiếng ly tan
Tiêu-Tương bạn đến đường Tần tối đi
(Tài liệu trích dẫn: Trần Trọng San. Thơ Đường Cuốn 1 Saigon. Tác giả xuất bản, 1965. Tr.204-205).

Bài dịch của Vĩnh Nhơn
Đầu sông Dương Tử liễu tươi
Sang sông ngắm liễu lòng người sầu thương
Chia tay nghe sáo chiều vương
Dắt Tần tối đến Tiêu Tương bạn về.

Vĩnh Nhơn
16.05.1997

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates