Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Hoàng Hạc Lâu
Thôi Hiệu

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ
Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Bạch vân thiên tài không du du
Tinh Xuyên lịch lịch Hán Dương Thu
Phương thảo thê thê Anh Vũ châu
Nhật mộ hương quan hà xứ thị?
Yên ba giang thượng sử nhân sầu

Bài dịch của Tản Đà
Hạc vàng ai cưỡi đi đâu?
Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ!
Hạc vàng đi mất từ xưa
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay
Hán Dương cây tạnh sông bày
Bãi xa Anh Vũ xanh đầy cỏ non
Quê hương khuất bóng hoàng hôn
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai!

Bài dịch của Ngô Tất Tố
Người xưa cưỡi hạc đã lên mây
Lầu Hạc còn suông với chốn nầy
Một vắng, hạc vàng xa lánh hẳn;
Nghìn năm mây bạc vẩn vơ bay
Vàng gieo bến Hãn, ngàn cây hửng
Xanh ngút châu Anh, lớp cỏ dày
Trời tối quê nhà đâu tá nhỉ?
Đầy sông khói sóng gợi niềm tây

Bài dịch của Trần Trọng San
Người xưa cỡi hạc đến nơi đâu?
Hoàng hạc còn đây một mái lầu
Hoàng hạc một đi không trở lại
Mênh mang mây trắng xóa ngàn thâu
Hán Dương sông tạnh, cây in sắc
Anh Vũ bờ thơm, cỏ biếc mầu
Chiều tối trông vời: đâu cố quận?
Trên sông khói sóng giục ai sầu.
(Tài liệu trích dẫn: Trần Trọng San. Thơ Đường Cuốn 1 Saigon. Tác giả xuất bản, 1965. Tr.122-123).

Bài dịch của Vĩnh Nhơn
Người xưa cỡi hạc đi luôn
Để lầu Hoàng Hạc đứng buồn nơi đây
Hạc vàng đi mãi nào hay,
Ngàn năm mây trắng còn bay hững hờ
Hán Dương cây lạnh phơi bờ
Bãi Anh Vũ trái cơ mơ một mầu
Chiều nay chợt hỏi quê đâu?
Trên sông khói sóng gợi sầu lòng ai.
Vĩnh Nhơn
20.04.1997

[Trở lại trang trước] 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates