Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Phong Kiều Dạ Bạc
Trương Kế

Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên
Giang phong, ngư hỏa đối sầu miên,
Cô-Tô thành ngoại Hàn San tự,
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.

Bài dịch của Tản Đà
Trăng tà, tiếng quạ kêu sương
Lửa chài, cây bến, sầu vương giấc hồ
Thuyền ai đậu bến Cô-Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.

Bài dịch của Trần Trọng San
Trăng tà, tiếng quạ lần sương rơi
Sầu đượm hàng phong, giấc lửa chài
Ngoài ải Cô-Tô, chùa vắng vẻ
Nửa đêm chuông vẳng đến thuyền ai.
(Tài liệu trích dẫn: Trần Trọng San. Thơ Đường. Cuốn 1. Saigon: Tác giả xuất bản. 1965. Tr. 126).

Bài dịch của Vĩnh Nhơn
Quạ kêu, trăng lặn, sương tràn,
Đèn câu lặng ngủ bên hàng phong mơ
Chùa Hàn San núi Cô-Tô,
Nửa đêm chuông vẳng mơ hồ thuyền ai.
Vĩnh Nhơn
09.04.1997

 [Trở lại trang trước]

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates