Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Thu Vịnh
Nguyễn Khuyến

Sơn hà liêu lạc tứ vô thanh
Độc tọa thư phòng khán nguyệt minh
Hà xứ thu phong xuy nhất diệp
Dẫn lai vô hạn cố viên tình

Bài dịch của Vĩnh Nhơn
Bốn phía đìu hiu xóm lặng trang
Phòng sách mình ta ngắm trăng vàng
Lá thu một chiếc từ đâu đến
Gợi lại bao tình nhớ cố hương.
Vĩnh Nhơn
Mùa Thu 1993

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates