Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Hữu Sự Tự Nhiên Vương

Ở đời hữu sự tự nhiên vương
Mấy chục năm rồi bạn vẫn thương
Âu Á đâu đâu rồi cũng gặp
Tìm nhau cũng bởi nhớ tên trường
Mọi thứ xẻ chia tình thân thiện
Xa mấy thời xa nhớ khác thường
Ao Vịt chỉ mong tròn chữ Bạn
Ở đời hữu sự tự nhiên... thương :-)

Kim Loan (k2)

Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates