Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Vu Lan chữ Hiếu vinh danh
Thương cha nhớ mẹ phải canh cánh lòng

Vu  Lan


Công cha Thái Sơn cao vời vợi
Nghĩa mẹ Thái Bình nước biển khơi
Tâm hiếu hạnh mới nên người
Bỏ bê cha mẹ người đời cười chê
Bầu sữa mẹ nuôi con đến lớn
Tội cho cha sớm tối kiếm cơm
Thờ cha kính mẹ luôn ghi nhớ
Khắc cốt ghi tâm thuận lẽ Trời
Vu Lan báo hiếu nơi nơi
Lưu truyền hậu thế sáng ngời ngàn năm

GS Nguyễn ngọc Hà

[Trở lại trang trước]
  

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates