Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Thao thức với những kỷ niệm về mẹ nên xin
được mượn hình thức bài “Mười thương”
của nhạc sĩ Phạm đình Chương để gợi lại ....


Hình Bóng Mẹ Hiền

Một thương mẹ đến với cha
Hai thương tình mẹ chan hòa biển đông
Ba thương tận tụy với chồng
Bốn thương tứ đức tam tòng vẹn nguyên
Năm thương một dạ chính chuyên
Sáu thương sai trái mẹ khuyên chí tình
Bảy thương coi trọng gia đình
Tám thương khuya sớm quên mình vì con
Chín thương vất vả mỏi mòn
Mười thương mẹ vẫn sắt son một lòng

Gs. Nguyễn Ngọc Hà
(Lễ Hiền Mẫu 2015)

[Trở lại trang trước]

 

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates