Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

 

               PHÙ DU

 

Bềnh bồng như những khóm mây,                         Hợp tan tan hợp bóng mây,

Hợp tan khoảnh khắc trong tay vô thường              Sắc không không sắc là dây vô thường,

Mong manh như những hạt sương,                        Khác gì ngọn cỏ đọng sương,

Đọng trên hạt cỏ trên đường trầm luân!                 Khác gì một cánh hải dường trầm luân.

Thời gian in dấu phong trần,                                 Miệt mài trong kiếp phong trần,

Từ sơ sinh đã làm thân lữ hành,                            Tỉnh ra cũng vẫn là thân lữ hành

Đi về một cõi vô minh,                                         Trăm năm trong cõi vô minh,

Cô đơn nguyên cuộc hành trình hóa thân!               Tử sinh bệnh lão hành trình hóa thân!

Bàn tay vẫy gọi ân cần,                                         Yêu thương chiều chuộng ân cần,

Vòng tay rồi cũng một lần buông xuôi,                    Rồi ra cũng kết một lần buông xuôi.

Phù du gẫy cánh rơi rồi,                                        Nhân sinh thế cuộc tan rồi

Còn đây ánh sáng tình người chứa chan !                Tình người muôn thuở sáng ngời chứa chan.

 

                              (Suy nghĩ về đời người)                                            (họa bài thơ: Phù Du)

                              GS Mai Duyên Thanh                                                GS Lâm Vĩnh Thế

 

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates