Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

Kinh Tế Gia Đình

Kinh Tế Gia Đình là một môn hướng nghiệp của chương trình đang kiểm nghiệm tại trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức và dự tính sẽ được thực hiện tại các trường Trung Học Tổng Hợp trong tương lai vào thời bấy giờ.

 

Giáo sư Huỳnh thị Bạch Tuyết cùng các nữ sinh (niên khoá 65-66) đang học KTGĐ

Có những môn hướng nghiệp có thể được giảng dạy tại một số trường và không được giảng dạy tại một số trường khác tuỳ đặc điểm của địa phương và phương tiện của nhà trường; nhưng theo thiển ý của tôi, môn Kinh Tế Gia Đình phải được giảng dạy tại mọi trường có nữ sinh theo học để các nữ sinh có những kiến thức tổng quát về nhiệm vụ và nếp sống của phụ nữ Việt Nam trong gia đình và xã hội.

Tôi tin chắc rằng môn học này sẽ giúp ích rất nhiều các học sinh trên toàn quốc và sẽ góp phần đáng kể vào việc thực hiện Chương Trình Giáo Dục Tổng Hợp tại Việt Nam.”
(lời Giáo Sư Trần văn Tấn, Khoa Trưởng Đại Học Sư Phạm Sài Gòn)

Môn Kinh Tế Gia Đình kết hợp các kiến thức được thu thập từ các cuộc nghiên cứu từ các môn vật lý học, hoá học, sinh vật học, tâm lý học, xã hội học, mỹ thuật học và áp dụng những kiến thức này để làm cho đời sống gia đình và cá nhân được hoàn hảo hơn.

Ngày xưa ở Âu Châu, môn này dành cho các mệnh phụ và thiếu nữ trong các gia đình thượng lưu. Ngày nay, môn Kinh Tế Gia Đình rất được phổ biến trên thế giới, nhất là ở các quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp Quốc, Đức Quốc, Nhật Bản, v.v… đã trở thành một môn học trong chương trình giảng dạy những điều cần thiết người phụ nữ cần biết về:

1. Thực phẩm và dinh dưỡng.
2. Săn sóc trẻ con.
3. Săn sóc sức khoẻ.
4. Điều hành trang hoàng nhà cửa.
5. Sự liên hệ giữa cá nhân và gia đình.
6. Mua sắm hàng vải và may cắt y phục.

Kinh Tế Gia Đình có thể được coi như một môn nhiệm ý ở bậc trung học, một ban chuyên khoa ở bậc Đệ Nhị Cấp, và ở bậc đại học có thể trở thành những ngành chuyên biệt như:

1. Thực Phẩm và Dinh Dưỡng.
2. Quản Trị Thực Phẩm Nơi Công Cộng.
3. Quản Trị Nhà Cửa.
4. Y Phục và Hàng Vải.
5. Quản Lý Trang Trí và Trưng Bày các Tủ Kính Thương Xá.
6. Giáo Dục Kinh Tế Gia Đình bậc Đại và Trung Học.
7. Giáo Dục Trẻ Em, Đời Sống Gia Đình.

Ở bậc trung học, mông Kinh Tế Gia Đình có tính cách thực dụng và hướng nghiệp, bổ túc cho những khiếm khuyết của nền trung học hiện tại trong việc giáo dục phụ nữ. Chương trình Kinh Tế Gia Đình căn bản được kiểm nghiệm tại trường Trung Học Kiểu Mẫu gồm có:

I. ĐỆ NHẤT CẤP

Đệ Thất (Lớp Sáu):
1. Thực Phẩm và Dinh Dưỡng I.
2. Giữ gìn thân thể khỏe mạnh và sửa soạn con người được tề chỉnh.
3. Sự phát triển một đời sống gia đình êm đẹp qua sự chia sẻ trách nhiệm trong gia đình.
4. Yêu thích và săn sóc trẻ con.
5. Hàng vải và kỹ thuật may cắt I.

Đệ Lục (Lớp Bảy):
1. Thực Phẩm và Dinh Dưỡng II.
2. Sử dụng khéo léo thì giờ, tiền bạc và năng lực.
3. Trở thành một thiếu nữ khả ái.
4. Hình dáng bên ngoài và sửa soạn con người được tề chỉnh.
5. Hàng vải, cách gìn giữ áo quần, kỹ thuật may cắt II.

Đệ Ngũ (Lớp Tám):
1. Thực Phẩm và Dinh Dưỡng III.
2. Các em học sinh và gia đình các em.
3. Sức khỏe, săn sóc cá nhân, bệnh nhân, người già nua trong gia đình.
4. Vấn đề y phục của người thiếu nữ và kỹ thuật may cắt III.
5. Công việc giặt ủi.

Đệ Tứ (Lớp Chín):
1. Mỹ thuật trong đời sống hằng ngày.
2. Vấn đề nhà cửa, bàn ghế và vật dụng trong nhà.
3. Sự phát triển của trẻ con và cách săn sóc trẻ em.
4. Y phục trẻ em và kỹ thuật may cắt.

II. ĐỆ NHỊ CẤP

Đệ Tam (Lớp Mười):
1. Ngân Quỹ Gia Đình.

2. Vấn Đề Mua Bán Nhu Yếu Phẩm.
3. Hoạch định, Điều Khiển và Quản Trị Gia Đình.
4. Bảo Tồn Thuần Phong Mỹ Tục và Kỹ Thuật May Cắt Cao Cấp I.

Đệ Nhị (Lớp Mười Một):
1. Chuẩn Bị Đời Sống Hôn Nhân.
2. Chuẩn Bị Làm Mẹ.
3. Thực Phẩm và Dinh Dưỡng Cao Cấp I.
4. Kỹ Thuật May Cắt Cao Cấp II.

Đệ Nhất (Lớp Mười Hai):
1. Vấn Đề Nhà Cửa Trong Đời Sống Gia Đình và Cộng Đồng.
2. Người Thanh Thiếu Niên Trong Cộng Đồng.
3. Thực Phẩm và Dinh Dưỡng Cao Cấp II.
4. Kỹ Thuật và May Cắt Cao Cấp III.
5. Nghề nghiệp và Nữ Giới.

Như vậy môn Kinh Tế Gia Đình chính là gạch nối quan trọng giữa ba yếu tố: Gia Đình, Học Đường và Xã Hội. Nữ sinh Việt Nam cần được huấn luyện để có thể góp phần duy trì những cái hay, cái đẹp của gia đình đông phương, những giá trị căn bản của nền tảng gia đình Việt Nam; đồng thời thích nghi với những thay đổi, thử thách của xã hội mới cũng như những tiến bộ về khoa học và kỹ thuật ngõ hầu phục vụ gia đình, xã hội hữu hiệu hơn.

(Trích lược từ tập tài liệu Môn Kinh Tế Gia Đình tại trường THKMTĐ của các giáo sư Dương thị Kim Sơn và Huỳnh thị Bạch Tuyết)


 

[Trở Lại Trang Trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates