Slides

Hội Phụ Huynh Học Sinh và Giáo Chức

(Trích từ tập Lược Sử KMTĐ  do GS Huỳnh văn Nhì soạn)

Khi thành lập ở năm học đầu tiên 1965-1966, Hội được lấy tên là "Hội Phụ Huynh Học Sinh và Giáo Chức Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức". Mục đích của Hội là :

 "a. Góp phần xây dựng một thế hệ thanh niên thích hợp với hoàn cảnh quốc gia,

b. Duy trì tác phong đạo đức và kỷ luật học đường,

c. Gây tình liên lạc giữa Phụ huynh học sinh và Học đường để đạt tới sự hợp tác chặt chẽ và ích lợi,

d. Săn sóc học sinh trong trường hợp cần thiết,

e. Giúp sự phát triển vật chất và tinh thần của nhà trường,

f. Nâng đỡ học sinh nghèo,

g. Lấy tình đoàn thể và nghĩa thâm giao kết hợp các phụ huynh và giáo chức." [1]

Thành phần Ban Chấp Hành Hội gồm :

- Chủ Tịch

- Phó Chủ Tịch

- Chánh Thư Ký

- Phó Thư Ký

- Chánh Thủ Quỹ

- Phó Thủ Quỹ

- Ủy Viên Kế Hoạch

- Ủy Viên Xã Hội (2 vị)

- Ủy Viên Kiểm Soát (2 vị)

- Ủy Viên Giáo Dục.

Nhận thấy Hội không có một mục đích rõ ràng cho thành viên là giáo sư xin gia nhập Hội nên trong quá trình hoạt động nhiều năm không có giáo viên tham gia Hội. Đến năm học 1970-1971 thể theo lời yêu cầu của Hội, ông Hiệu trưởng đề cử một số giáo sư vào Ban Chấp Hành Hội:

- Cố vấn: Ô. Hiệu Trưởng Phạm Văn Quảng

-Ủy Viên Giáo Dục: Gs.Nguyễn Hữu Hiệp

- Ủy Viên Xã Hội : Gs.Mai Thị Thanh

Đối với nhà trường, Ban Chấp Hành Hội Phụ Huynh Học Sinh và Giáo Chức có nhiệm vụ :

1/ Liên lạc với nhà trường khi có những vấn đề được đặt ra liên hệ giữa gia đình và học đường,

2/ Là một cơ quan tư vấn cho nhà trường về một số vấn đề giáo dục thường xuyên hay đặc biệt do nhà trường đề ra,

3/ Yểm trợ tài chánh cho những Trại do trường tổ chức, vật dụng thể thao, tổ chức biểu diễn văn nghệ,..v..v.... trong khả năng mà Hội có.  

Công tác nặng nề nhất của Hội là vấn đề chuyên chở học sinh đi học. Hội đã phối hợp với nhà trường trong việc điều hành vấn đề này như: thuê mướn tài xế và trả lương, yểm trợ  tu bổ và sửa chữa xe buýt, yểm trợ khi nhà trường gặp khó khăn trong việc cung cấp dầu diesel cho xe buýt sử dụng.....

(Trở lại)

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates