Slides

Tranh vẽ - Mai Ly k7

TIN MỚI NHẤT
 
 
 

 
 
 Tin Buồn               Tin Vui

Tin chính thức:  Neutrinos không thể đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng

(Nguyệt San Wired UK – ngày 8 tháng 6, 2012)

  

Các nhà vật lý học tại phòng thí nghiệm CERN đã kết luận từ bỏ giả thuyết rằng hạt neutrino có thể đi nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Họ cũng cho biết rằng những kết quả được báo cáo từ năm 2011 đã sai lầm vì đã dùng dụng cụ đo lường thiếu chính xác.

Tháng 9 năm 2011 vừa qua, một nhóm các nhà vật lý học phát hiện rằng neutrino di chuyển nhanh hơn tốc độ của ánh sáng khi đo tốc độ của neutrino đi từ CERN đến phòng thí nghiệm Gran Sasso. Kết quả là neutrino vượt qua tốc độ của ánh sáng 60 nano giây – và kết quả này đã đạt được nhiều lần, ngay cả sau khi thí nghiệm được lập đi lập lại đến 15.000 lần.

Những kết quả này đã đi ngược lại những hiểu biết rường cột từ những nghiên cứu vật lý học của cả một thế kỷ, và sẽ lật đổ thuyết tương đối của Einstein nếu đó là sự thật. Vì thế CERN đã kêu gọi những phòng thí nghiệm khác kiểm chứng kết quả của mình.

"Khi thử nghiệm tìm thấy một kết quả dường như không thể tin được, một việc làm bình thường là mời đồng nghiệp kiểm chứng", ông giám đốc nghiên cứu CERN Sergio Bertolucci nói vào lúc đó. "Chúng tôi cần phải chắc chắn rằng không có cách giải thích nào khác.”

Tại Hội nghị quốc tế về Neutrino Vật lý và Vật lý học thiên thể tại Kyoto vào ngày 8 tháng 6, ông Sergio Bertolucci, giám đốc nghiên cứu CERN trình bày kết quả về tốc độ của neutrinos từ CERN đến Phòng thí nghiệm Gran INFN Sasso, qua bốn thí nghiệm - Borexino, Icarus, LVD và Opera.

Kết quả của bốn thí nghiệm này đo tốc độ neutrino thấp hơn tốc độ ánh sáng, do đó kết luận rằng neutrino tuân theo sự giới hạn theo luật vũ trụ của Einstein là không có gì đi nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. Các kết quả về neutrino trước đây là "do sự đo lường thiếu chính xác của dụng cụ trong phòng thí nghiệm.”

"Mặc dù kết quả này không như sự mong đợi của một số người" ông Bertolucci nói ", nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi đã hoài nghi từ đầu."

"Câu chuyện này đã chiếm được trí tưởng tượng của công chúng và đã cho mọi người cơ hội được quan sát các phương pháp khoa học đã được sử dụng - kết quả bất ngờ này (neutrino đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng) được giám sát, điều tra kỹ lưỡng và đi đến kết luận, một phần là nhờ sự hợp tác giữa các phòng thí nghiệm bình thường hay đối nghịch nhau."

Tháng 3 năm 2012, Antonio Ereditato - phát ngôn viên của chương trình thí nghiệm Opera - đã từ chức. Việc từ chức này xảy ra sau khi có các tiết lộ rằng kết quả sai lầm này có thể do những sai sót không tính tới trước, và cuộc thử nghiệm tiếp theo đó tại Icarus đã có kết quả ngược lại với những gì được báo cáo từ thí nghiệm Opera.

Lý Đạt Thông – k2 – lược dịch

[Trở lại trang trước]

Tìm Kiếm

Cách Sử Dụng Trang kieumauthuduc.org

Free business joomla templates