Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức

Hội ngộ “nối kết tình thân” Kiểu-Mẫu Thủ-Đức (1965-2024)
Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2024 vào lúc 10 giờ sáng tại Orange County

Hội ngộ Kiểu-Mẫu Thủ-Đức 2024 Thứ Bảy, ngày 1 tháng 6 @ 10 AM

Sự hiện diện của Quý Thầy Cô, các Anh Chị & các Bạn là niềm hạnh phúc trong ngày hội ngộ Kiểu-Mẫu Thủ-Đức Tại Diamond Seafood Palace 3
6731 Westminster Blvd. Ste. 122
Westminster, California 92683, USA
trân trọng kính mời!

Tiền hội ngộ KMTĐ 
Thứ Sáu 31, 2024
từ 5 PM-9 PM

Mission Del Amo Mobile Home Park
9702 Bosa Avenue,
Westminster, CA 92683

Hậu hội ngộ KMTĐ 
Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2024
từ 5 PM-9:30 PM

Palm Island Retirement Home
11300 Warner Ave.
Fountain Valley, CA 92708

nối kết tình thân